Domov
  Domov | O ASKIT d.o.o. | About ASKIT d.o.o. | Kontakt
 
 
 
Samo 10% organizacij prenese strategijo tudi v prakso.
   
Sta vaše poslovanje in vaša strategije prilagojena digitalni ekonomiji?
Ali imamo vzpostavljeno enotno razumevanje povezanosti poslovnih priložnosti, strateških ciljev, poslovnega modela in strategije?
Ali imamo v celotni organizaciji vzpostavljeno skladnost organiziranosti, procesov, kadrov, IT sistemov in ostalih virov?
Poznamo kompetence podjetja in kompetence zaposlenih?
Ali je vaša organizacija bolj kot vaši konkurenti pripravljena na hitro prilagajanje vse hitrejšim spremembam v vse bolj kompleksnem zunanjem okolju?
Je senzibilnost in fleksibilnost naše organizacije dovolj velika?
Delamo načrtno na razvoju kompetenc naših kadrov v skladu z našimi strateškimi cilji?


pdf Pot do trajne konkurenčnosti organizacij
   
   
   
  PRAVIM VPRAŠANJEM SLEDIJO PRAVI ODGOVORI
   
  Izdelamo poslovno in/ali digitalno strategijo ter ju povežemo.
  Usklajenost poslanstva, vizije, vrednot in kompetenc podjetja s strategijo in strateškimi cilji ter s spremembami iz okolja podjetja, predstavlja osnovo za razpoznavanje, ali dela organizacija prave stvari:
   
 

Analitika poslovnih sistemov: osredotocamo se na identifikacijo potreb po spremembi strategije in na vzpostavitev pogojev za doseganje strateških ciljev.

Prenos strategij v prakso: spodbujamo uresnicevanje zapisane strategije in strateških ciljev v poslovanje vaše organizacije.

Upravljanje konkurenčnosti: vzpostavljamo celovito in aktivno upravljanje konkurenčnosti, ki je nedvomno eden od temeljnih elementov uspešnosti vsake organizacije.

Upravljanje poslovnih procesov: vzpostavljamo pogoje za obvladovanje poslovnih procesov, ki vaši organizaciji omogoča hitrejše prilagajanje spremembam in kupcem.

Razvoj kompetenc: skupaj s partnerji zagotavljamo celovit nabor usposabljanj za dvig kompetenc vaših zaposlenih v skladu s strateškimi cilji.

   
   
      Poslanstvo vaše organizacije in vplive okolja pretvarjamo v strategijo ter pripravimo vse potrebno za njeno uresničevanje v praksi.    
  Naša ponudba  
 

Izdelava poslovne in digitalne strategije.

Prenova poslanstva, vizije, strategije in vrednot.

Prenos strategije v prakso.

Upravljanje konkurencnosti.

Uvajanje procesne usmerjenosti.

Zagotavljanje povezanosti projektov s strategijo.

Razvoj kadrov v skladu s strateškimi cilji vaše organizacije.

 
  Strategija in digitalizacija  
 

Digitalna poslovna preobrazba

  Kontakt  
 

ASKIT, storitve in izobrazevanja, d.o.o.
Orehovlje 40
4000 Kranj
Slovenija


T:
+386 (4) 23 44 741
M: + 386 (41) 639 007
E: info@askit.si

 
  © 2005 Askit d.o.o. Vse pravice pridržane. Pravno obvestilo | Politika zasebnosti | O avtorjih