X

background-img

RS in EU sofinancirani projekti

Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Podjetje ASKIT d.o.o., je v okviru Javnega poziva za Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih, pridobilo sofinanciranje za udeležbo na mednarodnem forumu CIO Leadership Forum, ki poteka od 26. do 27. septembra 2019 v Srbiji. Podjetje bo na omenjenem forumu izvedlo predavanje in imelo predstavitev na stojnici, s čimer bomo poveèali širšo prepoznavnosti našega podjetja in produkta, navezali stike z novimi potencialnimi poslovnimi partnerji in strankami, ter si odprli vrata do novih poslovnih priložnosti na tujih trgih, s čimer pa bomo lahko poveèali tudi konkurenčnost našega podjetja.

 

www.eu-skladi.si

 

Vavčer za tržne raziskave tujih trgov

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

V okviru Javnega poziva za Vavčer za tržne raziskave tujih trgov je naše podjetje pridobilo sofinanciranje za izdelavo tržne raziskave tujega trga na katerega želimo prodreti. Cilj operacije je pridobiti podatke o tujem trgu in konkurenci na njem za izboljšanje naših možnosti uspešnega prodora na ta tuji trg.

 

www.eu-skladi.si