X

background-img

Digital business transformation services

Digital readiness assessments. Building a Digital Strategy. Mentoring a Digital BusinessTransformation. ROI of digital investments. Second opinion.

A comprehensive approach to a successful business transformation.

 

1.
OCENA DIGITALNE PRIPRAVLJENOSTI

testi, ocena, priporočila

Posebna ponudba

OCENA DIGITALNE PRIPRAVLJENOSTI

24/7/365 digitalni testi

 Brezplačna ocena konkurenčnosti v digitalni ekonomiji

 Ocena zrelosti digitalnih zmožnosti

 

30% popust do 31.8.2020 oz. za privih 100 kupcev

2.
IDENTIFIKACIJA DIGITALNIH
NEVARNOSTI IN PRILOŽNOSTI

analiza poslovanja, mentorstvo, svetovanje, coaching

IDENTIFIKACIJA DIGITALNIH NEVARNOSTI IN PRILOŽNOSTI

 Pozicioniranje vaše organizacije v digitalni ekonomiji
 Identifikacija digitalnih priložnosti
 Identifikacija digitalnih nevarnosti
 Izdelava poslovno digitalnih scenarijev
 Postavitev kriterijev prioritizacije scenarijev
 Priprava digitalnih poslovnih primerov (Digital Business case)

 

3.
IZDELAVA DIGITALNE STRATEGIJE

svetovanje, inoviranje, mentorstvo, coaching

IZDELAVA DIGITALNE STRATEGIJE

 Inoviranje digitalnih poslovnih modelov
 Izdelava/prenova poslovne strategije
 Izdelava/prenova digitalne strategije
 Integracije poslovne in digitalne strategije
 Izdelava načrta izvedbe integrirane poslovno-digitalne strategije

4.
PRIPRAVA IN IZVEDBA DIGITALNE POSLOVNE PREOBRAZBE

mentoriranje, coaching, usposabljanje, svetovanje, skrbništvo za storitve 1-3

PRIPRAVA IN IZVEDBA DIGITALNE POSLOVNE PREOBRAZBE

 Vzpostavitev upravljanja digitalne poslovne preobrazbe
 Načrt DIGITALNIH zmožnosti, kompetenc, kulture
 Spremljanje in merjenje napredka
 Poročilo o poslovni uspešnosti digitalne preobrazbe

5.
KAKO DO ŠE VEČ REZULTATOV - DRUGO MNENJE

analiza in ocena uspešnosti, svetovanje

KAKO DO ŠE VEČ REZULTATOV - DRUGO MNENJE

 Kako še izboljšati digitalno strategijo
 Kako še izboljšati pripravo digitalnih projektov
 Presoja donosnosti in uspešnosti digitalnih projektov

 

We measure the success of a digital business transformation through:


  • the level of its adaptation to the characteristics of the digital economy;

  • its capability of harnessing digital business opportunity and/or avoiding digital threats;

  • by the levels of key eXperience elements, it achieves: BX, CX, EX, HX, SX;

  • through the level of improving the maturity of the digital culture and digital capabilities;

  • through the profitability of the digital project portfolio.

 

Find out more about digital Economy.