Domov
  Domov | O ASKIT d.o.o. | About ASKIT d.o.o. | Kontakt
 
 
  Naložba v znanje
se vedno povrne.
 
 

 

pdf

Askit usposabljanja za digitalno poslovno preobrazbo

 

 

pdf

Katalog izobraževanj 2019, Askit, storitve in izobraževanja, d.o.o.

@Zanimam se za naslednja izobraževanja

   
 

 
 
   

Prednost pred ostalimi ponudniki

Naša razlikovalna prednost pred ostalimi izvajalci usposabljanj je povezovanje mednarodnega znanja s slovensko poslovno prakso in bogatimi poslovnimi izkušnjami. Naša usposabljanja ne samo da dvigujejo kompetence posameznikom, temveč s njihovimi poslovnimi učinki tudi zmožnosti organizacije.


Digitalna poslovna preobrazba

Primerno za Akademijo.

Vodstvom organizacij in vodjem poslovnih funkcij pomagamo dvigovati digitalne kompetence. Izvajamo tudi usposabljanja, ki so povezana z uvedbo digitalnega poslovanja v organizacijo in s pripravo in izvedbo digitalnih projektov.

Nekaj naslovov digitalnih izobraževanj:

  • Digitalni direktor

  • Oblikovanje digitalne strategije

  • Upravljanje digitalne poslovne preobrazbe

  • Digitalni poslovni primer (business case) v Poslovni primeri za investicije v digitalni ekonomiji

  • Kako preiti v digitalno poslovanj

  • Kako izvesti uspešen digitalni projekt

  • Krepitev digitalnih zmožnosti in kompetenc za digitalno poslovno preobrazbo

Zagotavljanje trajne konkurenčnosti

Primerno za Akademijo.

Predhodno lahko izvedemo assessment s pomočjo Managerskega kompasa konkurenčnosti.

  • Konkurenčnost podjetij v digitalni ekonomiji

  • Osnove upravljanja notranje konkurenčnosti organizacij (uvodni seminar za top management)

  • Kaj v resnici pomeni v kupca usmerjena organizacija (interaktivni seminar za top management in funkcijske vodje)

  • Inoviranje poslovnih modelov (delavnica)

  • Spodbujanje kulture zmagovitih sinergij (več delavnic)

  • Pomen projektnega vodenja za konkurenčnost organizacij (interaktivni seminar za top management in funkcijske vodje)

»Pomen projektov za uresničevanje strategije, prioritizacija projektov, poslovna vrednost projektnega vodenja in optimalna poraba projektnih virov so bile nedvomno tiste prave teme projektnega vodenja za vse naše člane uprave in izvršne direktorje.« 

Jože Lenič, predsednika uprave Abanka Vipa d.d.

Obvladovanje sprememb (Change management)

  • IIBA Changing Change model (uvodni seminar za top management)
  • Kako do kulture sprememb (assessment in delavnice z Branetom Grubanom)
  • Opolnomočenje vodij za spremembe (več delavnic z Andrejem Plevnikom, Newways)
  • Izvajanje sprememb v praksi (več delavnic z različnimi izvajalci)

Uspešna prenova strategij in poslovnih modelov

  • Kako povečati uspešnost prenosa strategij v prakso (interaktivni seminar za top management)
  • Temelji prenove strategij (interaktivni seminar za srednji management)
  • Temelji prenove poslovnih modelov (interaktivni seminar za srednji management)

Uspešno in učinkovito projektno delo

  • Izzivi projektnega dela v naši organizaciji (uvodna delavnica kot assessment stanja projektnega načina dela v vaši organizaciji)
  • Poslovna osredotočenost projektnega vodenja (interaktivni seminar za top management in sponzorje projektov)
  • Izzivi projektnega vodenja prihodnosti (interaktivni seminar za top management in funkcijske vodje)
  • Sodoben koncept korporativnega upravljanja projektov (interaktivni seminar za top management in funkcijske vodje)
  • Vloge projektne pisarne in procesi Portfolio Project Management-a (interaktivni seminar za top management, funkcijske vodje in vodje projektnih pisarn)
  • Temelji razumevanja projektnega načina dela in povezanost projektov s poslovnimi načrti (primerno za Akademije)
  • Zakaj je potrebno projektno vodenje in pogoji vzpostavitve projektne kulture (interaktivni seminar za top management, funkcijske vodje in vodje projektnih pisarn)
  • Projektni pristop kot začetek vsakega projekta / naloge (delavnica)
  • Osnove projektnega vodenja in priprava na certificiranje CompTIA Project + (primerno za pridobitev certifikata za manj izkušene projektne vodje)
  • Kje teorija projektnega vodenja pade v praksi (delavnica)

»Seminar Povezanost projektov s poslovnimi načrti v okviru naše Akademije je povsem izpolnil pričakovanja, saj so bili udeleženci z vsebino in izvedbo izredno zadovoljni.« 

Vodja Akademije: Irena Ropret

Procesna in stroškovna optimizacija

  • Osnove upravljanja poslovnih procesov (uvodni seminar)
  • Modeliranje poslovnih procesov (delavnica)
  • Primeri procesnih uvedb in optimizacij ter kaj se lahko iz njih naučimo (interaktivni seminar za top management in funkcijske vodje)

IIBA pristopi – od razpoznavanja potreb do oblikovanja poslovnih rešitev

  • IIBA – od oblikovanja strategije do njene učinkovite izvedbe (interaktivni seminar za management)
  • IIBA – poslovno povezovanje (interaktivno predavanje za srednji management)
  • BABOK – gonilo razvoja in učinkovitosti poslovanja (delavnica)
  • Priprave za pridobitev mednarodnega certifikata CBAP (Bootcamp delavnice) 


Nekatere reference s področja poslovnih izobraževanj:

Managerska Akademija Gorenje, Sava Akademija, Steklarna Hrastnik, Danfoss Trata, Abanka VIPA d.d., ELES, Innovatif d.o.o. (Skupina Futura), Arcelor Mittal, Bolnišnica Golnik, Turna, Prigo, KMK Box, Energos, CREA pro...

V poslovne učinke usmerjena informatika

  • CEO: kakšnega vodjo informatike si želim (interaktivni seminar za top management)
  • Pogled na IT projekte z očmi naročnika (delavnica)
  • Vidiki kakovosti poslovno informacijskih projektov (primerno tudi za vodje kakovosti)
  • Priprava celovitih uporabniških zahtev za razvoj IT rešitev (delavnica)
  • Učinkovit razvoj programskih rešitev z uporabo pristopov poslovne analitike (delavnica)
  • IIBA Poslovna analitika za IT (primerno za vse, ki želijo krepiti poslovno usmerjenost službe informatike)
  • Vloga IIBA poslovnega analitika v IT projektih (primerno za vse poslovno usmerjene informatike)

Nekatere reference s področja IT izobraževanj:

Avtenta.si, Unistar LC d.o.o., KOPA d.d. , PRO-BIT d.o.o., Business Solutions d.o.o., Jamada d.o.o., SasIng Novo mesto, Bankart Ljubljana, Actual I.T, Amis, AviatNet, IS.EDICO d.o.o., Trinet d.o.o., 3 TAV d.o.o., Osir d.o.o., HermesSoftlab

@Zanimam se za naslednja izobraževanja

Vrednost posameznega usposabljanja je odvisna od stevila udelezencev, kraja izvedbe, izbranega stevila usposabljanj, predznanj narocnika izobrazevanj, dopolnitve splosnih izobrazevanj z mentoriranjem in drugimi oblikami prenosa naucenega znanja v prakso. Namesto splosnega cenika zato informacijo o vrednosti izobrazevanj dobi narocnik po opravljenem razgovoru in uskladitvi. V kolikor bi vseeno zeleli dobiti informativne cene, nam pisite na info@askit.si, da vam posljemo izhodiscni cenik izobrazevanj.

    
   
   

 
 
  © 2005 Askit d.o.o. Vse pravice pridržane. Pravno obvestilo | Politika zasebnosti | O avtorjih