X

background-img

Zakaj

Zakaj bi sodelovali z nami

Presegamo klasične svetovalne in izobraževalne okvire. Vaše poslovne izzive in priložnosti raziščemo sistemsko in analitično. Zanje skupaj z deležniki vašega poslovnega ekosistema soustvarjamo kreativne in celovite rešitve z ustvarjeno vrednostjo zanje in merljivimi poslovnimi učinki za vašo organizacijo.

 

 


 

V čem smo zares drugačni

Za dobro naših strank in njihovih kupcev naredimo vse, kar je potrebno, pa četudi namesto nas predlagamo in ali v skupno rešitev vključujemo tudi naše konkurente. Zavedamo se namreč, da ravno povezovanje in soustvarjanje posameznikov z različnimi kompetencami in izkušnjami daje sinergično dodano vrednost. Pri sestavljanju mozaika rešitve prevzamemo krovno odgovornost.

 

Naše celovite poslovno digitalne rešitve

So sestavljene iz prave kombinacije:

 • upoštevanja trendov in potreb deležnikov vašega poslovnega ekosistema;
 • skladnosti in integriranosti poslovne in digitalne strategije; 
 • povezanosti strateških usmeritev, poslovnega modela in poslovnih ciljev;
 • uravnoteženostjo med procesi in izkušnjo kupca s stroškovno učinkovitostjo notranjih procesov; 
 • kompetentnosti kadrov in inovativne uporabe digitalnih tehnologij.

 

Zagotavljamo poslovne koristi in učinke v obliki merljivih rezultatov:


 • VIŠJA STOPNJA KONKURENČNOSTI vaše organizacije:
  razvili smo inovativen poslovni koncept upravljanja konkurenčnosti s ciljem povečanja konkurenčne moči vaše organizacije, kar merimo s pomočjo kompasa konkurenčnosti.

 • VIŠJA STOPNJA ZADOVOLJSTVA KUPCEV:
  imamo pristop in nabor aktivnosti za preobrazbo v kupca usmerjeno organizacijo, kar merimo s stopnjo izboljšanja izkušnje kupca, odnosov s kupci in s povečanjem njihovih nakupov.

 • HITREJŠA ODZIVNOST NA SPREMEMBE POSLOVNEGA OKOLJA:
  izvedemo hitro prenovo strategije in poslovnega modela, kar merimo s številom pravčasno vpeljanih novih strateških iniciativ in inoviranih poslovnih modelov ter s številom uspešno izvedenih projektov realizacije poslovnih priložnosti.

 • VIŠJA DONOSNOST (DIGITALNIH) PROJEKTOV:
  vzpostavljamo upravljanje portfelja projektov, sistem prioritet in poslovno osredotočenost projektov, katerih učinke merimo s poslovnimi primeri (digital business case), cost-benefit analizami in primerjavo med načrtovanimi in realiziranimi poslovnimi koristmi.

 • STROŠKOVNO UČINKOVITEJŠI PROCESI:
  vzpostavljamo upravljanje procesov in izvajamo optimizacijo poslovnih procesov, kar merimo s številom odpravljenih kritičnih točk procesov, z vrednostjo procesnih prihrankov, z več pravočasno izvedenimi projekti in s povečanjem dodane vrednosti za kupca.

 • POSLOVNA DIGITALNA USMERJENOST:
  pri vsem tem upoštevamo značilnosti digitalne ekonomije in zmožnosti digitalnih tehnologij. V skladu s tem izvajamo poslovni razvoj notranjih in zunanjih IT kadrov ter jih povežemo s poslovnimi uporabniki v soustvarjanju poslovnih digitalnih rešitev. To merimo s številom inovacij poslovnega modela, s številom izboljšav poslovanja in s številom pravočasno realiziranih poslovnih priložnosti s pomočjo digitalnih rešitev.

 

Izpolnitev vaših pričakovanj je merilo naše kvalitete


 

Kreirajte vaše sporočilo/povpraševanje

 

 • *